Seite A
Ta pedia tou Pirea
M. Hadjidakis
 

Seite B

I prodosia
M. Hadjidakis

 

Fidelity 7068  Made in Greece 1960