Seite A
To fengari ine kokkino (Dentjos)
(The Red Moon))
Manos Hadjidakis
 

Seite B

Vassilepses asteri mou (Dentjos)
(You, My Lost Star)
Mikis Theodorakis / Gianni Ritsou

 

Fontana 261 533 TF  Made in Holland 1963