Seite A
Mazi me sena
G. Emirzas / M. Hadjidakis
 

Seite B

Ilissos
N. Gatsos / M. Hadjidakis
Fidelity 7001  Made in Greece 1958